دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

عوامل مؤثر درافزايش كمي و كيفي  توتون

تعداد ميانگين انحراف معيار اولويت
پرداخت به موقع بهاي محصول

قيمت مناسب درجات مختلف توتون

توزيع به موقع نهاده ها ي كشاورزي

استفاده از دانش بومي توتون كاران

شركت در دوره هاي  آموزشي

برگزاري محل كمسيون در نزديكي روستا

استفاده از رهبران و معتمدان محلي

تشكيل شركت هاي تعاوني توليد توتون

175

173

173

173

173

171

173

173

55/4

34/4

20/4

69/3

56/3

55/3

33/3

14/3

02/1

91/0

93/0

05/1

02/1

16/1

16/1

12/1

1

2

3

4

5

6

7

8

اولويت بندي عوامل مؤثر درافزايش انگيزه توتون كاران براي كشت توتون

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه از نظر افراد مورد مطالعه، مهمترين عامل در افزايش انگيزه توتون كاران براي كشت توتون، قيمت مناسب درجات مختلف توتون مي باشد كه در اولويت اول قرار گرفته است، 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی