دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید،  ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

-1- سئوالات تحقیق:

آیا بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود دارد؟

آیا شرکتهای موجود در صنایع رقابتی­تر،  مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند ؟

8-1- تعاریف واژگان

1-8-1- قدرت بازار تولید

اندازه گيري قدرت بازار و تعيين ساختار بازار محصولات مختلف اعم از كشاورزي و صنعتي، هميشه از مباحث بسيار مهم و اساسي در اقتصاد خرد بوده است. چرا كه وجود هر نوع ساختار متفاوت، اعم از رقابتي و غير رقابتي ميتواند بر روي ميزان توليد و قيمت محصولات مختلف تاثير بسزايي داشته باشد.

در متون اقتصادی از قدرت بازار به عنوان توان عوامل بازار در تاثیرگذاری بر قیمت کالا در بازار (در جهت کسب منافعی بیشتر از شرایط رقابت کامل) یاد می شود. بنابراین از این زاویه بلافاصله می توان این نتیجه را استنتاج نمود که قدرت بازار تنها به قدرت عرضه کننده محدود نمی شود بلکه در شرایطی تقاضاکنندگان نیز دارای قدرت بازار می شوند. به طور کلی مهم ترین هدف و دستاورد تشکیل بازار و در شکل بهینه آن بازار رقابت کامل (فارغ از نوع کالا و خدماتی که در بازار عرضه خواهد شد) را می توان به صورت زیر برشمرد:

۱- تخصیص بهینه منابع

۲- تولید با کم ترین هزینه

۳- توزیع متناسب و معقول منابع (بین تولید کننده و مصرف کننده)

این اهداف، آرمان یک بازار رقابت کامل محسوب می گردد. اما امید به تحقق این اهداف در اثر مکانیزم بازار مستلزم تحقق شرایطی است که برخی از آنها به مرحله قبل از تشکیل بازار و برخی دیگر نیز فعالیتهایی است که به طور مستمر باید مورد توجه قرار گیرد

در ادبيات حسابداري ارائه تعريف روشن از مديريت سود مشكل است زيرا مرز ميان مديريت سود و تقلب هاي مالي مشخص نمي باشد . تقلب مالي ، حذف يا دستكاري عمومي واقعيات اصلي يا داده هاي حسابداري است كه در كنار ساير داده هاي موجود ، باعث تغيير در قضاوت و تصميم گيري استفاده كننده از داده ها خواهد شد . بطور كلي « مديريت سود » بر اثر گذاري سود شركت ، بنحوي كه منابع و خواسته هاي شركت و مديران آن را بر آورده نمايد ، تعريف مي شود .

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی