دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 وقوع می‌پردازد. در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد. اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي است.

1-8- قلمرو زماني و مکانی تحقيق

براي انتخاب جامعه آماري به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گرديده است. زيرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمي، حسابرسي می‌شود، در نتيجه نسبت به اطلاعات ساير شركت‌ها از قابليت اتكاء بالاتري برخوردار است. دوره زماني پژوهش، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد سال‌های 1386 الي 1390 شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال مي‌باشد.

1-8-1- نمونه‌گیری و حجم نمونه

به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده‌های مالي طبقه‌بندی شده و حسابرسي شده شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد و جامعه آماري فوق با توجه به شرايط و ملاحظات ذيل محدودشده و نمونه آماري از آن استخراج مي شود.

پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

در طول سالهای 1386 تا 1390 در بازار بورس حضور داشته باشد.

  1. مراجعه به منابع علمي و رساله‌هايي كه در اين زمينه كار شده است.
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی