دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

 
 برابر و پیش روی خود می خواهند، هرگز از گریز به موقعیت های فراذهنی خشنود نخواهند شد. موقعیتی که سرشت ارتباطی آن بر مبنای فهم پبش نهاده های همین جهان متغییر و داده های بی شمار آن است. جهانی که به همان نسبت حضور ناگزیر خود تاملی به ناگزیر را نیز می طلبد.

هنر به مثابه ایده

” دیگر لزومی ندارد که هنرمند نسل امروز بگوید « من یک نقاش » ، « یک شاعر » و یا یک « نوازنده هستم » او به سادگی تنها یک هنرمند است .”( الن کاپرو 1967)

”  امروزه هنرمند بودن به معنای پرسش از چیستی هنر است . اگر کسی در جست و جوی چیستی نقاشی برآید، نقاشی کردن و یا مجسمه سازی را به عنوان شغل خود بپذیرد در واقع سنت آن را پذیرفته است .” ( ژوزف کسوت ، 1969)

 

2-5 تاریخچه رسانه های نوین به مثابه ابزار بیان هنری

همانگونه که از نامگذاری این گونه از  هنر بر می آید، به آن دسته از هنر معاصر که با بهره گیری از خصوصیاتی که رسانه ها در اختیار هنرمند قرار میدهند، ارائه می شوند، هنر رسانه گفته می شود. بدیهیست گستره ی این گونه ی نوین ارائه ی اثر، به وسعت گستردگی رسانه ها در زندگی انسان امروز بوده و از آنجایی که رسانه ها به گونه ای با زندگی انسان ها آمیخته شده اند که سهم قابل توجهی از زندگی روزمره را به خود اختصاص می دهند، لذا هنر هایی که از خصوصیات این رسانه ها استفاده  می کنند نیز دارای این” هنر مفهومی نحوه ای از ارایه اثر هنری معاصر است که در آن اندیشه و مفهوم خاصی که معمولا” فردی، پیچیده و کلی است به صورت انتزاعی و غیرقاعده مند و بر اساس نفی زیبایی شناسی شکل بوجود می آید. هنر مفهومی با «مفهوم» به عنوان محتوای آثار هنری متفاوت است اما می توان آن را شکل انتزاعی از اندیشه ای دانست که در ذهن هنرمند از معنا و اثر هنری بوجود می آید و سرانجام در ساختاری پیشنهادی و به صورت های بسیار متنوع به نمایش گذاشته می شود. به این ترتیب اثر هنر مفهومی متناسب با عملکرد کلی و روابط میان اجزایش خصوصیتی تغییرناپذیر دارد. به همین دلیل نیز در نزد هنرمندان این جنبش معنای هنر، اثر هنری و روابط آن با انسان، طبیعت و زیبایی شناختی از منظری غیر از مدرنیسم مجددا” مورد پرسش و تردید قرار می گیرد.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

دسته‌ها: دسته اصلی