دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

 

 

 

 
اما در کلمات مختوم به “-ي” از اين فرآيند پرهيز مي شود. به همين دليل است که براي ساختن صفت از کلمه هايي مانند ” جامعه شناسي” و “روانشناسي” آنها را به صورت “جامعه شناختي” و روانشناختي” و نيز به صورت “جامعه شناسانه” و روانشناسانه”در مي آورند. (عده اي نيز وامگيري از زبان پهلوي را چارة کار دانسته اند و استفاده از پسوند “-يک” را توصيه کرده اند: جامعه شناسيک، روانشناسيک)

  • عوامل صرفي: ويژگي هاي صرفي پايه ممکن است از کاربرد برخي فرآيندها جلوگيري کند. تکواژهاي بومي گاهي رفتاري متفاوت با تکواژهاي قرضي از خود بروز مي دهند. مثلاً برخي وندها فقط با پايه هاي اصيل يا دخيل به کار مي روند. براي مثال، پسوند “-يت” که اسم معني مي سازد و کاربردش را در کلمات “انسانيت” و “بشريت” و “ضديت” شاهديم، عمدتا به کلماتي که از عربي به وام گرفته شده اند افزوده مي شوند. (البته اين پسوند در محاوره گاهي هم با پايه هاي فارسي به کار مي رود: “خوبيت” و “منيت”)

عوامل معنايي: عوامل معنايي هم در کاربرد فرآيندهاي صرفي تاثير دارند. براي نمونه موردي را مي توان شاهد آورد که در بسياري زبانها يافت مي شود و احتمالاً از جهانيهاي زبان است: اگر دو صفت از نظر معنا در دو قطب مخالف باشند و يکي از آنها معنايي مثبت و ديگري معنايي منفي داشته باشد، وندي که معناي منفي را مي رساند به صفتي مي پيوندد که معناي مثبت دارد و اگر به صفت منفي بپيوندد معمولاً کلمه اي بد ساخت به وجود مي آيد. به همين دليل است که مثلاً مي توان از واژه هاي “زيبا” و “درست” و “شاد” واژه هاي “نازيبا” و “نادرست” و “ناشاد” را ساخت؛ ولي از کلمات “زشت” و “غلط” و “غمگين” نمي توان واژه هاي “نازشت” و ” ناغلط” و “ناغمگين” را

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی