دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

به لحاظ شغل اصلي حدود 5/67 درصد از افراد مورد مطالعه، كشاورز و حدود 22درصد نيز داراي شغل توام كشاورزي و دامداري مي باشند همچنين حدود 5/1 درصد افراد داري شغل دامداري، 2/1 داراي شغل باغداري،  7/1 درصد داراي شغل كارمندي و 5/3 درصد داراي شغل آزاد مي باشند. ضمن اينكه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.

 

جدول 6-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي

 

شغل اصلي فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
كشاورز

دامدار

باغدار

كارمند

آزاد

كشاورز و دامدار

بدون پاسخ

115

7

2

3

6

37

5

7/65

4

1/1

7/1

4/3

1/21

9/2

6/67

1،4

2/1

8/1

5/3

8/21

6/67

8/71

9/72

7/74

2/78

100

جمــع   100 100

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی