دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 

خاک نوع 1 0.633 0.955 1.438 1.22 1.002 2.269
خاک نوع 2 0.514 0.620 0.751 0.625 0.995 1.462
خاک نوع 3 0.336 0.676 1.114 1.04 1.217 3.314

 

به خاک­هایی که اکثر دانه­های آن دارای اندازه یکسانی هستند خاک­های یکنواخت گفته می­شود، در مقابل به خاک­هایی که اندازه ذرات آن در دامنه وسیعی توزیع شده است خاک­های غیریکنواخت گفته می­شود. خاک­های غیریکنواخت دارای ضریب یکنواختی بزرگتر از 4 برای شن و 6 برای ماسه و ضرایب دانه بندی 1 تا 3 (برای شن و ماسه) می­باشند.

3-2-3- روابط وزنی حجمی

روابط وزنی – حجمی معمول در مکانیک خاک، عبارتند از نسبت تخلخل [1]، پوکی (تخلخل)[2] و وزن مخصوص.

نسبت تخلخل به صورت نسبت حجم حفرات به حجم قسمت جامد تعریف می­شود:

(3-3)

که در آن  نسبت تخلخل،  حجم حفرات و  حجم قسمت جامد می­باشد.

پوکی (تخلخل)، نسبت حجم حفرات به حجم کل است:

[1] Void ratio

[2] Porosity

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی