دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

  

2-2 دوپایایی جذبی:

ابتدا به بررسی موردی می پردازیم که در آن تنها ضریب جذب  بستگی غیر خطی به شدت میدان ورودی دارد، پس بزرگی بردار موج  ثابت فرض می­شود. برای ساده سازی، فرض می­کنیم که فاصله جدایی دو آینه  طوری تنظیم شده است که مشدد با میدان اعمال شده تشدید می شود. با این فرض، ضریب  که در مخرج معادله (2- 5) ظاهر می شود برابر با کمیت حقیقی  می­شود. همچنین فرض می کنیم که  تا بتوانیم از تغییر فضایی شدت میدان داخل مشدد که کاربرد تقریب میدان متوسط را توجیه می­نماید، صرفنظر کنیم. تحت این شرایط، معادله ایری(2- 5) به صورت زیر تبدیل می یابد

شده است دقیقاً معتبر است. با این فرض که ضریب جذب طبق معادله (2-10) با  ، به شدت میدان­های داخلی بستگی دارد، پارامتر می­شود:

(2-11)

که . رابطه بین  و  را که با معادله (2-9) بیان می شود، با وارد کردن پارامتر  بصورت زیر در می­آید:

(2-12)

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی