دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ناهنجاری مادرزادی

ضمن شاید اطلاعات در مورد وجود ناهنجاری درخانواده توسط مادرپنهان شده است.

دراین مطالعه شیوع ناهنجاری های مادرزادی در مادرانی که بیماری زمینه ای پر فشاری خون حاملگی  داشتند نسبت به سایر بیماری های خاص ذکر شده در این مطالعه بیشتر بوده است.

ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها با نوع بیماری خاص زمینه ای مادر و وجود بیماری زمینه  مادر یافت نشد. سابقه ی برخورد با اشعه که تنها 1/1 درصد از کل ناهنجاری ها را به خود اختصاص دادند وهیچ ارتباط معنی داری یافت نشد . که شاید علت آن کم بودن شدت اشعه وموارد محدود دریافت اشعه باشد.

شیوع ناهنجاری های مادرزادی در مادرانی که از آنتی بیوتیک در طول حاملگی استفاده می کرده اند 6/5 درصد ودر مادرانی که هیچ نوع دارویی استفاده نمی کردند 1/15درصد گزارش شد. که ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها با دارو های مصرفی مادر گزارش شد002/0=Pvalue.

دریک مطالعه ای که در تهران در سال 83-81 در بیمارستان شریعتی تهران انجام گرفت ، سابقه برخورد با اشعه ،مصرف داروهای تراتوژن و بیماریهای خاص مادر رابطه ای یافت نشد(22)

مادران در محدوده ی سنی 29-20 سال ،7/68 درصد ناهنجاری و مادران با سن >30سال،9/17 درصد و سن <20سال ،4/13 درصد ناهنجاری در فرزندان آنها دیده شد اما ارتباط معنی داری  یافت نشد.

شیوع ناهنجاریهای مادرزادی با افزایش سن مادر (بیشتر از 35سال) و افزایش تعداد حاملگی مادر (بیشتر از4) سابقه ی سقط قبلی و نسبت فامیلی والدین افزایش می یابد (49.50)

در 1/11 درصد نوزادان با ناهنجاری بزرگ سابقه ی سقط مادر وجود نداشت در حالی که1/23 درصد نوزادان با ناهنجاری بزرگ، مادران شرح حال سابقه ی سقط را می دادند.ولی هیچ ارتباط معنی داری یافت نشد.

همچنین در این مطالعه سابقه ی سقط در مادران با نوع ناهنجاری در نوزادان بررسی نشد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی