دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

به تشكيل H2SO4 يا H3PO4 گرديده كه خود منجر به كاهش اثرات سمي اين تركيب مي گردد. متابوليسم اين سم در گياه طوري است كه راديكال آزاد S-phenyl ويا O-ethyl در داخل مولكول جابجا مي شوند و اثرات سميتي اين ماده شيميايي را كاهش مي دهند (9).

5-1-8- سم پروپيكونازول   ‌

سم پروپیكونازول كه يك قارچ كش سيستميك بوده و خاصيت جابجايي از ريشه به برگ ها و همچنين  برعكس را توسط آوندهاي چوبي داشته و بيشتر حالت ممانعت كننده نسبت به  رشد قارچ داشته. اين قارچ كش در گياه به متابوليت هاي بتا هيدروكسي تبديل مي كند. اين قارچ كش معمولا در صيفي جات و گوجه فرنگي و سيب زميني استفاده نمي گردد. با اين وجود مقادير مصرف شده تا 5/1 lit/hec  از نظر باقي مانده در عصاره گوجه فرنگي از حداكثر مجاز باقي مانده  در ماتريكس گوجه فرنگي بالاتر نرفته و خطرساز نمي باشد. در مطالعه حاضر ميانگين باقي مانده اين سم در دزهاي مختلف بسيار پايين بود.

5-1-9- سم فيپرونيل

اين سم از حشره كش هاي تماسي و گوارشي و نسبتا سيستميك بوده و مصرف به صورت محلول پاشي و هم مصرف در خاك مي باشد. نكته حائز اهميت اين سم اين است كه مصرف خاكي برداشت محصول پس از ده روز سم پاشي و عدم انتقال اين سم از برگ ها به سمت ميوه باعث کاهش شديد اين سم در ميوه گوجه فرنگي شده است.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی