دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

دوره زوال سموم (دیازینون) سه هفته می باشد. یعنی فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول باید حداقل 21 روز باشد. البته نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داد که واریته، غلظت سم مصرفی، مدت زمان نگهداری میوه پس از برداشت با احتمال بیش از 99% بر میزان سموم در میوه موثر می باشد. همچنین میزان جذب سموم در ارقامی که دارای پوست ضخیم تری هستند کمتر است. اگر غلظت سم مورد استفاده 5/0 کیلوگرم بیشتر از حد توصیه شده در هر هکتار باشد باقی مانده سم در بخش خوراکی میوه به طور معنی داری افزایش می یابد. لذا چنانچه مصرف سم بیش از حد توصیه شده باشد باید زمان بیشتری برای تجزیه سم در نظر گرفت تا با باقی مانده سم تا حد قابل قبول برای مصرف کاهش یابد. مقدار باقی مانده سموم با نگهداری میوه قبل از مصرف روند کاهشی دارد.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بقایای سم دیازینون موجود در میوه ها در مناطق مختلف کشور متفاوت و غیرقابل پیش بینی می باشد. به نظر می رسد بر اساس شرایط اقلیمی حاکم بر هر منطقه و همچنین نوع مدیریت اعمال شده در مزارع مورد نظر که خصوصیات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی این محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد، میزان بقایای موجود در میوه متفاوت است (27).

5-1-3-  سم كلرپيريفوس

اين سم يك حشره كش غير سيستميك با خاصيت تدخيني و نفوذي است با دوره كارنس 14 تا 20 روز و هم به صورت محلول پاشي روي اندام هوايي و در خاك كاربرد دارد.كاربرد گرانول 5% نسبت به امولسيون 8/40 % از خطرات زيست محيطي كمتري برخوردار بوده ولي مصرف آن دليل از دست دادن پيوندهاي دوگانه بين گوگرد و اكسيژن تقليل مي يابد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته به نظر مي رسد نتايج حاصل از اين تحقيق با ساير تحقيقات منطبق باشد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی