دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

نكته قابل توجه اين است كه اين سم از طريق برگ و ريشه قادر به جذب شدن نيست، نيمه عمر آن كوتاه بوده، در آب نامحلول است. يكي از مهمترين حشره كش ها در استفاده از برنامه مديريت تلفيقي آفات (IPM) مي باشد.

5-1-5 – سم پنكونازول

اين سم كه قارچ كش سيستميك بوده با دوره كارنس 20-14 روز و به راحتي از طريق اندام هوايي و برگ ها جذب شده و به ساير نقاط و از جمله ميو ه ها انتقال مي يابد، همچنين در گوجه فرنگي تا هنگام سبز بودن به دليل انجام فتوسنتز به راحتي مي توان در آن انتقال يا نفوذ يابد. در مطالعات صورت گرفته توسط روبرت (1999) دريافتند تحت شرايط آب و هوايي سرد و سرما ميزان ماندگاري سم بالا رفته، همچنين مصرف سموم با ماده موثره 14/0 تا 28/0 كيلوگرم در هكتار و برداشت 28 تا 30 روز پس از سم پاشي مقدار سم باقي مانده بين 02/0تا04/0 ppm است كه اين مقادير با توجه به دوره پيش مصرف سم در حد مجاز مي باشند. در بررسي ديگري كه توسط همين محققين صورت گرفت، كاربرد 03/0 تا 04/0 كيلوگرم ماده موثره در مناطق گرم يا تعداد سم پاشي بالا باعث گرديد مقدار باقي مانده در گوجه فرنگي در حدود 14/0 تا08/0 ppm برسد. افزايش تعداد دفعات سم پاشي در ميزان باقي مانده سم در سطح برگ ها و مقدار باقي مانده در گياه موثر است. نتايج حاصل از تحقيق حاضر با ساير تحقيقات هم خواني و تشابه دارد (33).

5-1-7- سم اديفنفوس

اين سم يك قارچ كش حفاظتي بوده و نسبت به كاپتان از قدت نفوذ و گياه سوزي كمتري برخوردار است. شرايط گرم و آفتاب مي تواند باعث تجزيه و كاهش اثر اين سم گردد، تجزيه نهايي سم در گياه منجر

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی