دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

(جامعه پذيري[1] ) هدفهاي مهم فرهنگي و نيز راه‌هاي دستيابي به اين هدفها را که از نظر فرهنگي مورد قبول  باشند فرامي گيرد. هرگاه راه‌هاي مقبول دستيابي به اين هدفها براي فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راههاي ديگري درپيش گيرد ممکن است رفتاري از فرد سرزند که به انحراف اجتماعي منجر گردد(پیشین) بدين ترتيب در انديشه مرتن نزاع مي تواند همچون ساير انحرافات اجتماعي زايندة ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي باشد.

مرتن چهارمین نوع انحراف را که ممکن است در اين فرايند پديد آيد به شرح ذيل بيان مي کند.

  1. نوآوري [2] :

معمولاً  هنگامي رخ مي دهد که افراد متر صد رسيدن به هدفهاي مشروع باشند، ولي راههاي استفادة موثر از وسايل پذيرفته شده برايشان مسدود باشد. مثلاٌ دزدان دريايي سومالي چون مي خواهند مانند ديگران از ثروت هنگفت برخوردار شوند بجاي کارکردن به بازداشت کشتيها اقدام و با اين کار معيارهاي اجتماعي را دگرگون مي کنند و به نوآوري روي مي آورند.

2.مراسم گرايي [3]  :

مراسم گرايي هنگامي مطرح مي گردد که هدفهاي پذيرفته شده مجال چنداني براي فعاليت پيدا نمي کنند اما وسايل مشروع رسيدن به اين هدفها صميمانه دنبال مي شود ، مراسم گرا از خطرها و ناکاميها احتمالي و رقابت آميز مي گريزد و راههاي سالم کارکردن و شيوه اي ساده زيستن را دنبال مي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی