دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

متوسط در آنها وارد مي شده اند ، مدارس متوسط فني و حرفه اي طبق اساسنامه هاي مصوب شوراي عالي فرهنگ توسط وزارت آموزش و پرورش يا وزارتخانه و صاحبان صنايع داير گرديده است . اين مدارس شامل هنرستان هاي صنعتي ، دانشسراها ي كشاورزي ، دبيرستان هاي كشاورزي و بازرگاني ، آموزشگاه هاي پرستاري ، آمو زشگاه هاي بهياري ، آموزشگاه هاي پست تلگراف ، هنر هاي زيبا و غيره بوده است .

رشته تحصيلي هنرستان هاي طبق اساسنامه خرداد 1337 مصوب شوراي عالي فرهنگ عبارت بوده است از فلز كاري ، برق ، درود گري ، مكانيك اتومبيل ،ساختمان ، رنگرزي و نساجي كه به تناسب نيلز و در محل تاءسيس مي شده است .

دوره تحصيل در اين هنرستان ها 3 سال است كه در سال اول برنامه همه رشته ها مشترك بوده و از سال دوم هنر جويان بر اساس ذوق استعداد تحصيلات خود را در يكي از رشته هاي مذكور ادامه مي داده اند.

به فارغ التحصيلان رشته هاي هنرستاني گواهينامه پايان تحصيلات رشته را گذارنيده بودند داده مي شود  كه اين گواهينامه از لحاظ استخدام و نظام وظيفه برابر با ديپلم كامل متوسطه بوده است .

رشته هاي تحصيلي دبيرستان هاي كشاورزي ،طبق اساسنامه مصوب 1337 شوراي عالي فرهنگ زراعت و 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

دسته‌ها: دسته اصلی