دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

ابتكاري از هيجانات در موقعيتهاي اجتماعي است كه در جهت حفظ انگيزه هاي مثبت براي رسيدن به اهداف به كار مي رود.

4- استفاده از هيجانهاست

نظريه ديگر، نظريه گلمن بود كه خيلي سريع تر و فراگيرتر از نظريه سالووي و ماير بود.

توصيف گلمن از هوش هيجاني، كه در طول سالها تحول يافته است. چهار زمينه را در بر مي گيرد. خودآگاهي، خود – مديريتي، آگاهي و اجتماعي و مديريت رابطه، او بيست قابليت مشخص ارايه مي دهد كه در قالب اين 4 زمينه جاي مي گيرند. براي مثال، زمينه خود – مديريتي شامل 6 قابليت مي شود: خود – داري، قابل اعتماد بودن. وظيفه شناسي، سازگاري انگيزه پيشرفت و قابليت ابتكار و رهبري. (براوبري – گريوز / ترجمه: گنجي. 1384)

تئوري هوش هيجاني گلمن

1- خودآگاهي به معناي تشخيص احساسات و يافتن واژگاني براي بيان آنها، و دريافتن پيوند موجود ميان افكار، احساسات و واكنش ها، آگاهي بر اينكه در تصميم گيري فكر يا احساسات غلبه دارد. خودآگاهي همچنين به شكل تشخيص نقاط قوت وسعت خود و ديدن خويش به گونه اي مثبت اما واقع بينانه نيز جلوه گر مي شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

دسته‌ها: دسته اصلی