دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

انجام دهد و قرینه ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می تواند اجرت آن را دریافت نماید.

مبحث هفتم: جايگاه فقهي اجرت المثل

در غالب معاملات كـه استفاده از كـار (مضاربه، مساقات و…) يـا منفعت (اجـاره شخص) غير وجود دارد، زمينه طرح اجرت‌المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت كار زن در منزل بحث مستقلي در فقه وجود ندارد، بلكه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت‌هايي وجود دارد، كه قابل استناد مي‌باشد. بديهي است در هر موضوع فقهي پرداخت اجرت‌المثل از يك شرط كلي كه همان احترام به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل مي‌باشد، تبعيت مي‌كند. استحقاق يا عدم استحقاق اجرت براي عامل، تابع شرايط و ضوابط خاصي است كه در بحث اجاره اشخاص مورد بررسي قرار گرفته استاجرت المثل در اجاره شخص  اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:
1 – فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال وی نمی‌گردد، اگرچه آمر هم قصد داشته که به آن فرد اجرت بدهد. (حکیم، 1404، ص139؛یزدی، 1401، ص622)
2- فرد اجیر قصد کرده که مزد دریافت کند و کار هم از مواردی است که شأنیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید، به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.
3-اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است. (یزدی، 1401ق، ص622) حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلافی رخ دهد، نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیت اجیر و عدم شأنیت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.
اجرت‌المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت‌المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیت و عدم مجانیت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می‌شود که

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

دسته‌ها: دسته اصلی