دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

مرحلة پنجم: زمان و فعل کوچک در رابطة تطابق قرار می‌گیرند و زمان تصریف فعل کوچک را ارز‌ش‌گذاری می‌کند. زمان و ضمیر تظاهریافته در مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای در رابطة تطابق قرار می‌گیرند و حالت ضمیر به‌صورت حالت فاعلی ارزش‌گذاری می‌شود. در این فرایند مشخصة تعبیرناپذیر حالت در رابطة تطابق بازبینی می‌شود.

اجر (2003: 213) اشاره می‌کند که تمام مشخصه‌های تعبیرناپذیر در این مرحله از اشتقاق بازبینی شده‌اند (به‌جز مشخصة حالت ضمیری که متمم فعل است) و قاعدة بازنمونی[1] را که باعث تلفظ ضمیر فاعلی به‌صورت he می‌شود در قاعدة «52» بیان می‌کند.

52) ضمیر [N, 3, sing, nom] به‌صورت he تلفظ می‌شود.

اجر (2003: 213 و 214) حضور اجباری حالت فاعل را به دلیل وجود مشخصة حالت فاعل در گره زمان خودایستا[2] می‌داند و بیان می‌کند که در جمله‌ای که حالت فاعلی وجود نداشته باشد، مشخصة حالت فاعلی بر روی گرهِ زمانی خودایستا بازبینی نمی‌شود و اشتقاق فرومی‌ریزد. او جملة نادستوری «53» را پیامد و بازبینی نشدن مشخصة حالتِ گرهِ زمان می‌داند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

دسته‌ها: متفرقه