دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

مشاور محترم مدرسه 30 نفر ، یکی دیگر از اعضا 17 نفر از دانش آموزان 74 نفری را مقید به رعایت پوشش اسلامی می دانند. 3 نفر از دانش آموزان که نماینده محقق درکلاس بوده اند، یکی از آنها 5 نفر را در کلاس خود، دیگری 6 نفر را در کلاس خود، و نفر سوم نیز 6 نفر را در کلاس خود مقید به پوشش اسلامی در حد متعارف و معمولی می داند.

 

4-3- نظر دانش آموزان راجع به پوشش ( پرسشنامه )

برای اینکه اطلاعات جمع آوری شده دقیق و همه جانبه باشد . پرسشنامه ای در اختیار 70 نفر از دانش آموزان پایه اول قرار داده شد. چرا که بیان علت از طرف خود دانش آموز به واقعیت نزدیکتر و تجزیه و تحلیل مطلب و نتیجه گیری ، واقعی تر خواهد بود.

 

4-3-1- میزان پذیرش حجاب

در اینجا پاسخ دانش آموزان به تک تک سوالات، بعنوان یافته های تحقیق از نظرتان می گذرد.

  • در پاسخ به سوال 1 : رعایت پوشش بعنوان یک اصل اسلامی تا چه حدی مورد قبول شماست ؟

35 نفر یا 50% دانش آموزان آن را بعنوان یک اصل اسلامی به میزان خیلی زیاد و زیاد می پذیرند.

30 نفر یا 43%  دانش آموزان آن را بعنوان یک اصل اسلامی به میزان متوسط قبول دارند.

5 نفر یا 7% پوشش را بعنوان یک اصل اسلامی به میزان کم قبول داشته و یا قبول ندارند.

 

4-3-2- شناخت نسبت به حجاب در ادیان دیگر

  • در پاسخ به سوال 2 : اطلاعات شما در مورد حجاب از دیدگاه ادیان دیگر تا چه حدی است ؟

30% یا 21 نفر دانش آموزان اطلاعات خود در مورد حجاب از دیدگاه ادیان دیگر را به میزان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند .

31% یا 22 نفر دانش آموزان اطلاعات خود در مورد حجاب از دیدگاه ادیان دیگر را به میزان متوسط می دانند  .

23% یا 16 نفر دانش آموزان اطلاعات خود را در این زمینه کم و 7 نفر یا 10% بر این باورند که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند .

پس 70% یا 49 نفر آنان در این زمینه متوسط و ضعیف می باشند .

 

4-3-3- آیا چادر همان پوشش کامل است

  • در پاسخ به سوال 3 : پذیرش چادر بعنوان پوشش اسلامی کامل تا چه حدی مورد قبول است ؟

24% یا 17 نفر چادر را بعنوان پوشش اسلامی کامل به میزان خیلی زیاد و زیاد قبول دارند.

20% یا 14 نفر چادر را بعنوان پوشش اسلامی کامل به میزان متوسط قبول دارند.

24% یا 17 نفر چادر را بعنوان پوشش اسلامی کامل به میزان کم و 27% و یا 19 نفر به این موضوع هیچ اعتقادی ندارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی