دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

 

فشار رواني[1]: به واكنشهايي اشاره دارد كه فرد در برابر موقعيتهايي كه خواسته‌ها، قيود، يا فرصتهايي را پيش مي‌كشند نشان مي‌دهد. مثلا ممكن است كسي از ديدن كودكي كه رودخانه خودشان مي‌افتد يا از خواب پريدن بر اثر صداي آژير آتش‌سوزي و استنشاق دود، يا از ارتقا به شغلي جديد با مسئوليتي بيشتر احساس فشار كند. وقتي آدمي با تغييراتي غيرمعمول يا نامنتظره نظير بلاياي طبيعي مواجه مي‌شود فشار رواني را لمس مي‌كند. هرگاه چنان تغييراتي با بحران شديدي در زندگي (مثل مرگ شخص محبوب ) يا در شروع دوره رشد بحراني (مثل نوجواني) همراه شود فشار رواني شديدتري تجربه مي‌شود. (نجاريان و همكاران ، 1375).

آسيب‌پذيري[2]: به ميزان احتمال پاسخ غيرانطباقي موقعيتهاي معين اطلاق مي‌گردد هركس ممكن است در بعضي از موقعيتها مقابله‌كننده‌اي كارآمد باشد و در موقعيتهاي ديگر نباشد. تشديد آسيب‌پذيري ممكن است ناشي از وراثت باشد مانند داشتن والد مبتلا به اسكيزوفزي يا بواسطه ويژگيهاي شخصيتي نظير آمادگي براي احساس نگراني و اضطراب يا بخاطر فقدان مهارتهاي خاصي از قبيل توانايي در تصميم‌گيري با آرامش، يا براثر هجوم تجارب منفي غيرمنتظره (همان منبع).

اضطراب[3]: اضطراب معمولا به عنوان احساس پراكنده و مبهم و نامطبوع ترس و تشويش تعريف مي‌شود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

دسته‌ها: دسته اصلی