دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

جدول 13-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهيلات حمايتي

 

استفاده از تسهيلات فراواني درصد درصد تجمعي
بلي

خير

115

60

7/65

3/34

7/65

100

جمع 175 100

نوع استفاده از تسهيلات حمايتي

بررسي ها نشان ميد هد كه 5/32 درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده كشت و 23 درصد از مساعده كشت و وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون و 5/4 درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده      نموده اند.

جدول 14-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهيلات حمايتي

نوع استفاده از تسهيلات فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
مساعده كشت

وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون

وام پمپ و سمپاش

موارد 1 و 3

موارد 1، 2 و 3

بدون پاسخ

57

4

8

40

6

60

6/32

3/2

6/4

9/22

4/3

3/34

6/49

5/3

7

8/34

2/5

6/49

53

60

8/94

100

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی