دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

اولاً: افراد در سنين مختلف نگرش هاي ديني متفاوتي دارند.

ثانياً: بين نگرش هاي ديني در سنين مختلف و نحوه عملكرد اقتصادي افراد رابطه وجود دارد در واقع شكل گيري نحوه خاصي از عملكرد  اقتصادي نمي تواند به دور از چارچوب اعتقادات ديني افراد مورد بررسي قرار گيرد.

ثالثاً: سن و سابقه در نحوه عملكرد اقتصادي اثر مي گذارند يعني افراد واقع در سنين بالاتر و داراي سابقه بيشتر در عملكرد اقتصادي خود بيشتر شؤن و ضوابط ديني را رعايت مي كنند.

  • صباغ پور/ علي اصغر، بررسي نگرش هاي سياسي مذهبي جوانان

دكور تهراني (22-17 ساله) و عوامل مؤثر بر شكل گيري آن، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي، به راهنمايي غلامعباس توسلي، دانشگاه تربيت مدرس

چكيده تحقيق بر روي 226 نفر در منطقه شمال و جنوب تهران انجام شده است. تحليل يافته ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي نظير توزيع فراواني و هيستوگرام و آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي پيرسون، تا اوبي، كاما، كرامر، آزمون كي دو و نيز تحليل واريانس و تحليل رگرسيون چند متغيري صورت گرفته است.

نگرش مذهبي بر اساس شاخص هاي زير بررسي شده:

  • ميزان شناخت افراد مذهبي جامعه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی