دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

قبل از ترك دفتر كار فهرست كارهاي فردا را مرور كنيد؟

فهرست كار را بررسي كنيد و كارهاي انجام نشده را تعيين كنيد.كارهاي انجام شده را پاك كنيد و كارهاي انجام نشده را اولويت بندي كنيد.هنگام اولويت بندي موضوعات اصلي،كارهايي كه قرار است فردا انجام دهيد را مرور كنيد.براي مثال،اگر فاز دوم پروژه در دست را آغاز مي كنيد.

مستندات تعريف آن فاز را مطالعه كنيد.اين كار باعث مي شود اقداماتي را براي فاز دوم بايد انجام دهيد بياد بياوريد.اگرچه با چند نفر كار مي كنيد با آنها در مورد كار فردا صحبت كنيد و مطمئن شويد كه هر يك مي دانند فردا چه كاري بايد انجام دهند. (غلامرضا خاكي 1378)

ساعات اوج كاري خود را پيدا كنيد:

تعيين كنيد كه در ساعات مختلف روز چه احساسي داريد.اين تمام تحقيقي است كه نياز داريد تا بتوانيد ساعات اوج كاري خود را پيدا كنيد.ساعاتي كه بيشترين انرژي را داشته ايد،انگيزش بالا داشته ايد و تماماً متمركز به كارتان بوده ايد را بشماريد.اين ساعات زماني هستند كه در آن بايد مشكل ترين كارتان را انجام دهيد.از مزاياي ساعت اوج كاري استفاده كنيد. (مژده شيرازي – اميرحسين فهيمي – حسام شهرياري – سيد حسين اصولي 1380)

پژوهش هاي داخل كشور:

1- از جمله تحقيقاتي كه در خصوص رضايت شغلي انجام گرفته است تحقيقي است كه توسط محمد ساعتچي (1370) با عنوان بررسي رابطه خشنودي شغلي با سلامتي روان كاركنان نظامي و غير نظامي يكي از شاخه هاي معاونت ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام شده و به اين نتيجه دست يافته كه هر چه خشنودي شغلي كاركنان مذكور افزايش يابد سطح سلامت رواني آنان نيز افزايش مي يابد.

2- علي جليلوند (1379) تحقيقي با عنوان رابطه رضايت شغلي و افسردگي بر روي يك نمونه از معلمين ناحيۀ يك قزوين انجام داده و به اين نتيجه دست يافته كه بين رضايت شغلي و افسردگي رابطه معني داري وجود ندارد.

3- جعفر حافظي (1380) در پژوهش با عنوان رابطه رضايت شغلي و افسردگي در ميان دبيران شهرستان 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان