دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تدریس در مقطع ابتدائی کودکان عقب مانده ذهنی

گفته مي شود و نمي توان آن را به حالت موقتي بودن مانند آنچه بر اثر بيماري خستگي يا داروها پديد مي آيد نسبت  داد.

مقايسه آموزش با يادگيري

آموزش و يادگيري دو فرايند مستقل هستند يادگيري هميشه معطوف به يادگيرنده است اما آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر است.

يادگيري هدف است و آموزش وسيله رسيدن به هدف. اما آموزش هميشه به يادگيري نمي انجامد آموزش فعاليتي است كه از سوي معلم به قصد تسهيل يادگيري در يادگيرندگان انجام مي گيرد اما يادگيري فعاليتي است از سوي يادگيرنده انجام مي شود.

شرايط مؤثر بر يادگيري:

1) انگيزه يادگيري

بهترين عاملي كه انگيزه شاگرد را به ادامه فعاليتهاي يادگيري تقويت مي كند، آن است كه درس را خوب بفهمد اگر خوب بفهمد خوب امتحان مي دهد و انگيزه او را تقويت مي كند. به طور كلي هر گونه رفتار تشويق آميز از سوي معلم و فعاليتهاي كه به مؤفقيت و پيشرفت دانش آموز منتهي ميشود، انگيزه او را تقويت مي كند.

2) آگاهي از ناكافي بودن دانش و مهارت كنوني

شاگرد بايد از ناكافي بودن دانش و مهارتهاي فعلي خويش آگاه گردد تجربه نشان داده است 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد با موضوع:تدریس در مقطع ابتدائی کودکان عقب مانده ذهنی

دسته‌ها: دسته اصلی