دانلود پایان نامه

 

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

ولی در قانون سال 1377 با تصویب ماده 62 مکرر هرچند که مقررات راجع به اعاده حیثیت به شکل و سیاق مقررات سابق اعاده نشد لیکن به عنوان یک تأسیس جدید در قوانین جزایی بعد از انقلاب وارد شد که از ماده مرقوم این نکات را می توان دریافت :

1ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 62 مکرر از آثار تبعی « مجازات » است نه حکم محکومیت کیفری و به صرف اجرای مجازات موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد و عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه اشخاص خواهد بود .

2ـ به محض اجرای مجازات مقرر در ماده 62 و گذشت مدت مقرر قانونی مذکور در جرایم اشاره شده در این ماده از آثار تبعی رفع اثر شده و از سجل قضایی فرد محو می گردد .

3- در ماده 62 مکرر نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی است .

4ـ موارد محرومیت مندرج در تبصره 1 ماده 62 مکرر تمثیلی است و حصری نمی باشد  با مقایسه مواد مذکور با مواد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این نکات قابل توجه است :

1ـ در ماده 3-123 اقدام به احیاء مجازاتهای تبعی نموده است و محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی را موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می داند .

2ـ در این قانون بین جرایم جنحه و جنایت تفاوتی قائل نشده است ولی بر خلاف قانون سال 1304 که احکام محکومیت جرایم عمدی و غیر عمدی را مشمول مقررات اعاده حیثیت می داند این قانون در موافقت با قانون سال 1352 صرفاً جرایم عمدی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می داند .

3ـ در قانون سال 1352 جرایم مشمول مجازات حبس را از احکامی می دانست که مشمول مقررات اعاده حیثیت بود لیکن در این قانون کلیه محکومیت های قطعی کیفری با هر نوع مجازاتی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می داند .

4ـ گذشت مهلت‌های مقرر در این جهت اعاده حیثیت لازم و ضروری است .

5ـ در مواد این قانون تصریح نشده است که آیا ارتکاب جرم جدید مانع از رسیدن فرد به اعاده حیثیت می شود یا خیر و آیا صرف ارتکاب جرم مانع از حصول اعاده حیثیت است یا اینکه باید حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود .

6ـ میزان مجازات تعیین شده برای فرد در حکم محکومیت موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی است و میزان مجازات قانونی آن تأثیری در این امر ندارند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

دسته‌ها: دسته اصلی