دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

  • رفتار مجرمانه آموخته می شود و این آموختن هم شامل روش های ارتکاب جرم که گاهی خیلی ساده و گاهی خیلی پیچیده هستند می شود.

5 – جهت گیری انگیزه های مجرمانه که تابعی است از تعبیر و برداشت و تفسیر موافق یا ناموافق از قانون به این ترتیب که هرگاه الگوی تقلید فرد یا دوستان فرد نسبت به قوانین رویه ای مساعد و هم نوا داشته باشد او هم همنوا می شود اما اگرآن هم گروهان نقض قانون را مشروع بدانند فرد هم ازآن ها این امر را می آموزد پس در فرآیند یادگیری تعبیر و برداشت و استنباط قوانین و فضایی که احترام به قانون یا عدم توجه به  آن را ترویج می دهد اهمیت دارد.

6 –  یک فرد زمانی منحرف می شود که تعابیر و رویه ها و نگرش های نا موافق و نامساعد نسبت به قانون بر نگرش و رویه های مثبت غالب شود به عبارت دیگر نقض قانون سمبل مشروعیت و موفقیت بشود و اجرای  قانون  سمبل عقب ماندگی.

7 – تأثیرمعاشرت ترجیحی برجرم تابعی است از :

1–           میزان کثرت آن تماس ها

2–           مدت تماس ها

3-  شدت یاحجم تماس ها

هر قدر تماس ها با مدل و محیط نامطلوب و مدت آن تماس بیشتر باشد و کیفیت تماس قوی و پر معنا باشد میزان تأثیر و تداوم معاشرت های جرم بیش تر خواهد بود پس صرف رفت و آمد به محیط  مجرمانه برای جرم آموزی کافی نیست.

8 –  فرآیند جرم تابع همان ساز وکارهای فراگیری رفتار درست است پس به  تعبیر دیگر مجرم از نظر ساترلند نسبت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی