دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

را می شناسند فرد در غالب خانواده خود هویت پیدا می کند و شناختی که جامعه ازاو پیدا می کند به خاطر تعلق او به فلان خانواده می باشد در جوامع دارای انسجام مکانیکی نقض قانون وآنومی (یک وضعیت ناشی ازبی هنجاری است درنتیجه تغییرمداوم ارزش های اخلاقی تشخیص رفتار قابل قبول اجتماعی برای فرد امکان پذیرنیست ). منازعه در برخی جوامع بسیار کم اتفاق می افتد زیرا هنجارها و ارزش ها شفاف و مشخص هستند در صورت وقوع جرم و انحرافات در جوامع مکانیک  مجازات شدید است  افکار عمومی به این جرم و انحرافات پاسخ می‌دهند.(نجفی ابرند آبادی،  84-83 )

سرزنش جمعی یا اخطار و تقبیح مردم نقش بسیار قوی در حفظ و انسجام جامعه دارد جرم  و انحراف سرزنش عمومی را به همراه دارد که بسیاری  از مواقع نقش آن بسیار کاربردی تر از مجازات  کثیری  می باشد.در مقابل جوامع ارگانیک وجود دارد که در این نوع جوامع خصوصیت بارز تقسیم کاراست (تقسیم به لحاظ پیچیده شدن کارها و تنوع و تعدد مشاغل و فنی شدن آن ها) عمده این جوامع تحت عنوان جوامع صنعتی هستند. دراین دسته جوامع افراد بر اساس کارکردهای شخصی خود هویت می یابند و همین باعث می شود که هویت اجتماعی برای ایجاد ارزش های برتر تضعیف یا کلا شکل نگیرد در جوامع ارگانیک مفاهیمی که در جوامع سنتی بوده مانند خانواده ، روابط ، همبستگی و کارکرد خود را از دست می دهد و به همین دلیل توانایی خلق هنجار و ارزش ها  از این جوامع گرفته می شود و افراد با بحران هویت مواجه خواهند شد و در نتیجه در این جوامع ما شاهد پدیده ی آنومی خواهیم بود.پس بررسی جوامع مکانیک و ارگانیک به نظرمی رسد مناطق نزاع خیز در استان چهارمحال و بختیاری دارای ساختار اجتماعی مکانیک می باشند شیوه ی زندگی ،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی