دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

مي شود.امروزه روان شناسي گشتالت مكتب فكري مستقل تلقي نمي شود،بلكه بخشي از روان شناسي شناختي به شمار مي آيد.

روان شناسي شناختي معاصر

جلب توجه مجدد روان شناسان به فرآيندهاي ذهني،به عنوان مقوله اي حياتي براي تعليم و تربيت،به روان شناسي شناختي در دو دهة اخير حيات ديگري بخشيده است.تلاش و فعاليت روان شناساني مانند آزوبل و برونر و انتشار كتاب روان شناسي شناختي به قلم نيسر،در سال 1967،روان شناسي شناختي را وارد مرحلة جديدي از حيات خود كرد.روان شناسي شناختي جديد بر چه چيز تأكيد دارد؟بر اساس نظر دي وستا«تأكيد روان شناسي شناختي بر كل واقعة تدريس است كه يادگيرنده نيز بخشي از آن محسوب مي شود.اوضاع محيطي،مشخصات يادگيرنده، ضرورت هاي موضوع يادگيري،هدف يادگيرنده و غيره،همگي،با يكديگر در تعامل اند تا كيفيت و بافت پديده اي به نام تدريس و يادگيري را مشخص سازند.» روان شناسي شناختي بر نقش فعال و سازندة دانش آموز در موقعيت يادگيري تأكيد دارد.دانش آموزان به جاي اينكه در برابر محيط خود فقط به صورت خودكار واكنش نشان دهند،معنا مي آفرينند و واقعيت خود را مي سازند(گلوور،رونينگ و برونينگ، زير چاپ).زيربناي نظري روان شناسي شناختي،اين است كه پردازش اطلاعات حياتي ترين فعاليت انسان است.وظيفة اصلي ذهن انسان جستجو،كسب،ذخيره سازي،حفظ و استفاده از اطلاعات دربارة جهان است(استرنبرگ و اسميت،1988).

نفوذ مستمر كاركردگرايي و روان شناسي گشتالت بر دانش روان شناسي غير قابل انكار است(دلاروزا،1988)،ولي رويدادهاي خارج از حوزة روان 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

دسته‌ها: دسته اصلی