دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

جدول 19-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان استفاده از

فيلم هاي آموزشي

استفاه از فيلم هاي آموزشي فراواني درصد درصد واقعي درصد تجمعي
خيلي كم

كم

متوسط

زياد

بدون پاسخ

133

16

12

4

10

76

1/9

9/6

3/2

7/5

6/80

7/9

3/7

4/2

6/80

3/90

6/97

100

جمع   100 100

ميانگين:39/1               ميانه :1                مد : 1                 انحراف معيار :72/0

 

 

تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي

درخصوص تمايل توتون كاران به استفاده از فيلم هاي آموزشي در زمان حضور در محل كمسيون خريد،  5/67 درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند كه به ميزان زياد تا خيلي زياد تمايل دارند از  فيلم هاي آموزشي در محل كمسيون خريد استفاده نمايند. همچنين 22 درصد در حد متوسط و 5/10

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی