دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ندارد، اثر تجسمی در محتوا و نحوه ارائه است که شکل می گیرد. همین جاست که ویژگی این گونه آثار در ارتباط با مفهوم اصالت مشخص می شود. در واقع در زمینه آثار تجسمی برخلاف آثار ادبی و آثار موسیقایی، اجرای شخصی اثر تعیین کننده اصالت آن است.
هیچ اثر تجسمی بدون اجرای شخصی مورد حمایت نخواهد بود و از لحظه ای که این اجرا احراز شود نمی- توان حمایت از اثر را منتفی دانست. با این همه در آثار مشترک، آثار هنرهای تجسمی نیز وجود دارد.
مفهوم ذهنی اصالت با ویژگی های آثار هنری- تجسمی نظیر معماری، هماهنگی دارد. شخصیت پدید آورنده و اجرای شخصی به راحتی در این گونه آثار متجلی می شود.

 

 

دوم: هنرهای معاصر

 

امروزه برخی آثار هنری در پی تشریح یک وضعیت یا یک احساس خاص نبوده و به خودی خود هیچ پیام ویژه ای ندارد. پدیده های نوین عرصه هنر همانند شخصیت زدایی از اثر، نشانه های نامعلوم و ضد هنر، در مفهوم اثر و اصالت- آنچنان که در حقوق سنتی مورد نظر است- تردید جدی ایجاد کرده است. به ویژه تحولات عملی هنرهای معاصر، تجدیدنظر در مفهوم

دسته‌ها: دسته اصلی