دانلود پایان نامه

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

حمایت از مالکیت فکری باشد.

4- تشویق انعقاد قرارداد های بین المللی مربوط به ارتقای حمایت از مالکیت فکری.
5- پیشنهاد همکاری به کشور هایی که خواهان کمک های حقوقی- فنی در زمینه ی مالکیت فکری می- باشند.
6- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ مراجع حاصله.
7- تسهیل خدمات، حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آنها.
گفتار دوم : اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
بند اول : دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه

 

دیدگاه های متفاوت در مورد حمایت از پدید آورندگان در میان کشور های پیشرفته صنعتی و کشور های در حال توسعه وجود دارد. گروه دوم تمایل دارند که دامنه حمایت اعطایی به فرآورده های فکری خارجی را به طور محدود اعمال نمایند و این تفکر در قرن 19 و در برخی مناطق تا همین اواخر صادق بوده است. همان گونه که در گزارش دفتر

دسته‌ها: دسته اصلی