دانلود پایان نامه

 

 

سه روش حقوقی به شرح ذیل وجود دارد:

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بند اول : شیوه ی ملی و داخلی
در این شیوه، مسئولیت حمایت و حفاظت از مالکیت فکری
، به سازمان های ملی و یا تصویب قوانین و مقررات داخلی محول می شود. برای نمونه در کشور ما می توان به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و غیره اشاره نمود.
بند دوم : شیوه ی منطقه ای
در این روش، موافقت نامه هایی که در یک منطقه ی معین، میان کشور ها منعقد گردیده اند، مورد توجه است. از جمله ی این موافقت نامه های منطقه ای می توان از کنوانسیون اروپایی حقوق ناشی از ثبت اختراع مصوب 1973 و غیره یاد کرد.

 

بند سوم : شیوه ی بین المللی
در این طریق، مقررات موافقت نامه های بین المللی که در این زمینه منعقد گردیده اند، مورد توجه قرار می- گیرد. مثلاً مهم ترین موافقت نامه های مربوط با این زمینه عبارتند از: کنوانسیون پاریس 1883 مربوط به حمایت از مالکیت های صنعتی یا کنوانسیون برن 1886 درباره ی حمایت از آثار ادبی و هنری

دسته‌ها: دسته اصلی