دانلود پایان نامه

 

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

الکترونیکی نظیر دیسکت، DVD , CD و نیز بهره برداری از اثر در محیط مجازی نیز با استفاده از ماده 3 پیش گفته، قابل مجازات خواهد بود.با این حال اگر ثبت یا ضبط غیر مجاز برای مقاصدی غیر از فروش باشد نظیر اجاره، امانت، عاریه و نظایر آن، عمل مرتکب قابل مجازات نخواهد بود.در مورد این جرم هم، وجود عنصر معنوی ضرورت دارد. با این حال همان طور که گفته شد چنین عنصری برای محاکم مفروض است و متهم باید فقدان قصد مجرمانه یا سوء نیت یا وجود حسن نیت خود را به اثبات برساند.بند 2 ماده 7، صادرات و واردات اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده، جرم تلقی کرده است . منظور از تهیه غیر مجاز اشیاء مذکور در ماده 3 صفحه نوار یا هر وسیله دیگری، است که آنها را بدون اجازه پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی تهیه کرده باشند.به هر صورت همان طور که از ماده 3 بر می آید، شاکی یا شاکیان جرائم موضوع ماده 3 و بند 2 ماده 7 ممکن است صاحبان حقوق، شامل پدیدآورنده یا کسی که قانوناً دارنده حقوق مادی شناخته می شود، تولید کنندگان انحصاری آوانگاشتها و سکانسهای صوتی- تصویری یا قائم

دسته‌ها: دسته اصلی