دانلود پایان نامه

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

6 تا 108، مجرم اهداف تجاری داشته باشد، مجازات زندان می تواند به پنج سال افزایش یابد یا جزای نقدی به آن تعلق بگیرد.همچنین ماده 1-107 قانون مالکیت فکری آلمان، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده را از حیث احترام به اثر قابل مجازات دانسته است. در نتیجه هر کس عنوان پدیدآورنده را بدون رضایت او در اثر هنری درج کند یا نسخه اصلی را که حاوی چنین عنوانی است توزیع کند، همچنین در مواردی که درج عنوان پدیدآورنده با این هدف صورت گیرد که نسخه یا کپی اثر را اصل جلوه دهد یا چنین نسخه ای را توزیع کند، به حداکثر سه سال زندان یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده 2-107 هم شروع به جرم این اعمال را جرم دانسته است.

 

بالاخره در ماده 109 قانون مورد بحث، مقنن آلمانی بر ماهیت خصوصی جرائم نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تأکید کرده است با این حال مقرر داشته: « مگر اینکه دادستان بر این اعتقاد باشد که منفعت عمومی خاصی، شروع به تعقیب جزایی از سوی وی را توجیه کند».با توجه به آنچه گفته شد ویژگی های ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق آلمان را می توان چنین

دسته‌ها: دسته اصلی