دانلود پایان نامه

بررسی منابع حمایتی حقوق پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS)

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بند اول : اهداف موافقت نامه
اهداف ویژه ی موافقت نامه در ماده ی7 عنوان شده است و در مقدمه نیز اهداف کلی مبنای مذاکرات و انعقاد آن مطرح گردیده است. مقدمه به اهداف کلی ذیل اشاره دارد:
تمایل به کاهش ا
نحرافات و موانع فرا راه تجارت بین الملل.
لزوم گسترش و حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت معنوی.

 

 

احتیاط در اینکه اقدامات و روش های اجرای حقوق مالکیت معنوی خود به صورت مانعی در راه تجارت مشروع درنیاید.
نیاز به وضع قواعد و نظم جدیدی در زمینه حقوق مالکیت معنوی که علاوه بر اصول و استاندارد های کافی در رابطه با حقوق مالکیت معنوی شامل امور ذیل نیز می باشد:
الف: اقدامات اجرایی مؤثر با در نظر گرفتن تفاوت های موجود میان نظام های ملی.
ب: چارچوبی چند جانبه در مورد مسأله رسیدگی به کالاهای تقلبی.

 

ج: تشریفات مؤثر و سریع برای حل و فصل اختلافات.
د: ترتیبات انتقالی برای کشور های در حال توسعه.
در ماده ی 7 اهداف ویژه موافقت نامه چنین مقرر می دارد:
«حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی باید

دسته‌ها: دسته اصلی