دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بين‌المللي و تطبیق آن با حقوق ایران

را با آن تنظيم كرده‌اند.

آمد و مقرّ آن در شهر لاهه است[1]. درحال‌حاضر، هماهنگ‌سازي بخشهايي از حقوق جزا كه به مسائل اقتصادي و محيط‌زيست مربوط مي‌شود در دستوركار اتحاديه است. همچنين بحث تهيه پيش‌نويس “حقوق جزاي اقتصادي اروپا” (European Economic Criminal Law) و قانون جزاي نمونه اروپا (European Model Penal Code) از مباحث جدي روز در اروپاست. در زمينه حقوق خصوصي، حركت يكسان‌سازي موفق‌تر بوده و تاكنون صدها سمينار و كنفرانس برگزار گرديده و هم اكنون با اروپا، به واسطة كثرت دولتهاي عضو و محدود بودن زبانهاي رسمي به فرانسه و انگليسي، استفاده از روش تطبيقي با مشكل همراه است. اما حتي در اتحادية اروپا، فرصت لازم براي مداخلة كشورهاي عضو جهت مشاركت در ايجاد “وحدت حقوقي” وجود دارد. با اين حال، برتري آراء “كميسيون حقوق بشر اروپايي” سابق و “دادگاه حقوق بشر اروپايي” فعلي، نه فقط مفاهيم مورد استفاده در حقوق انگليس و فرانسه را منعكس مي‌كند، بلكه عرف‌هاي معمول همه كشورهاي عضو شوراي اروپا را مدنظر دارد. در سال 1994 پروتكل شماره11 الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كميسيون مزبور را منحل و عملاً از سال 1998 فعاليت آن خاتمه يافت[2] اگرچه اتحادية اروپا اكنون محدود به 27 دولت از كشورهاي آن قاره است[3]. حقوق آن اتحاديه به عنوان “هستة حقوق اروپايي” مورد توجه مي‌باشد. همانطوركه قبلاً اشاره شد، حقوق اتحاديه شامل قواعد عمومي در تمام شاخه‌هاي حقوق اقتصادي و اجتماعي است و از روش تطبيقي براي مشاركت دادن دولتهاي عضو در شكل‌گيري قواعد حقوقي اتحاديه استفاده مي‌شود. اگرچه سازمانهاي اروپايي، مقررات حقوقي جديد اروپا را به صورت يك “مجموعه” توسعه داده‌اند، اين مقررات به عنوان نظرات حقوقي دولت‌هاي عضو، مجموعه‌اي كامل نيست. لذا بيشتر خلاءهايي كه بوجود مي‌آيد بايد بوسيلة مؤسساتي كه در تفسير و بكارگيري حقوق اتحاديه فعال هستند، پر شود. رجوع به حقوق داخلي كشورهاي عضو، مي‌تواند اين خلاءها را در بيشتر موارد پر نمايد.

روش تطبيقي در تأكيد بر جوانب خاص حقوق اتحاديه در ارتباط با حقوق بين‌الملل عمومي نيز مفيد بوده است. در دورة اولية معاهدات، قواعد حقوق تطبيقي كم و بيش اعمال مي‌شد. با توسعة حقوق جوامع اروپايي در اواسط دهة 1960 و شكل‌گيري سيستم حقوقي جديد، روش تطبيقي، اهميت مضاعفي پيدا كرد و در فرايند “مجموعة اروپا” نقش مهمي يافت. به منظور كمك به “مجموعة اروپا”، اتحاديه و شوراي اروپا براي مستندكردن تصميماتشان، به مطالعات حقوقي تطبيقي پرداختند. اكنون سياستمداران و متخصصان قانون‌گذاري داخلي، خصوصاً در مورد مفاهيم ملي قوانين، در فرايند قانون‌سازي اروپا مشاركت دارند.

2- http://www.europol.europa.eu

1- http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights

2- http://www.delidn.ec.europa.eu/en/eu_guide/eu_guide_2.htm

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بين‌المللي و تطبیق آن با حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: متفرقه