دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

  • كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، به راهنمايي عماد افروغ دانشگاه تربيت مدرس، 1378.

تحقيق به بررسي رابطه بين قشر بندي اجتماعي به عنوان متغير مستقل با متغيرهاي دانش ديني، باور ديني، گرايش ديني، حس ديني، تجربه ديني و رفتار ديني به مثابه متغيرهاي وابسته پرداخته است. جامعه آماري تحقيق ساكنان سه منطقه پانزده هشت و يك تهران مي باشند كه 240 نفر به شيوه طبقه اي غير متناسب از هر منطقه انتخاب شدند براي تحليل داده ها از فراواني، مقايسه ميانگين ها و رگرسيون دو متغير و چند متغيره استفاده شده است . نتايج تحقيق به اختصار نشان مي دهد كه :

اولاً: بين متغير (محل زندگي با باور ديني، حس ديني و رفتار ديني رابطه مثبت برقرار است.

ثانيا: بين متغير سواد با باور ديني، حس ديني و رفتار ديني رابطه معكوس برقرار است يعني اقشار با سواد تر جامعه از نظر سه مؤلفه ياد شده گرايش ديني در سطح پائين تري قرار دارند.

  • عظيمي هاشمي، مژگان/ بررسي نگرش جوانان مشهد به دين

اين پژوهش از نظر زماني مطالعه اي قطعي است و نگرش جوانان شهر مشهد به دين و دو نسخ نگرشي (سكولار و غير سكولار) را در برهه مشخصي از زمان مورد بررسي قرار مي دهد. هم چنين مطالعه اي پنهانگر است و قصد دارد با مطالعه نمونه اي معرف،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی