دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

مصلحت اجتماعی در این زمان به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانیه) وضع شده است. ضمانت های اجرایی تکالیف جدیدی که به گونه ای ایجاد شده کیفرهایی از نوع تعزیری است که به تعزیرات حکومتی شهرت دارد. قانون گذار در یک تقسیم بندی ابتکاری که مبنای ان روشن نیست تعزیرات مذکور را به هشت درجه طبقه بندی کرده است.(ماده 19) و کاربرد بعضی از نهادهای کیفری مانند تعلیق مجازات ، تخفیف،تعویق صدور حکم و … را در قلمرو این کیفر ها مجاز دانسته است.[1]

ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر

مجازات ها را با در نظر گرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند می توان به سه طبقه مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم و احکام هر یک را به این شرح بررسی کرد:

1-  مجازاتهای اصلی

برای هر جرم قانون گذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است . این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر ونهی قانون گذار به شمار می آیند و تابع مجازاتی دیگری نیستند.اگر قانون گذار مجازات واحدی برای فعل یا ترک فعلی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود. (مثال: یک تا پنج سال حبس،ماده 502

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی