دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

رضایت مندی حوزه ای

این مؤلفه ی بهزیستی ذهنی، به حالتی از رضایت مندی اشاره دارد که مرتبط با حوزه ها و یا جنبه هایی از زندگی فرد است. یعنی ارزیابی شناختی فرد در مورد جنبه های مختلف زندگی اش از قبیل کار، خانواده، اوقات فراغت، سلامت جسمانی، وضعیت اقتصادی و گروهی که عضو آن است و یا اجتماعی که ارتباط معناداری با آن دارد. به نظر می رسد، رضایت مندی حوزه ای بیشتر موقّتی و تحت تأثیر شرایط و تغییرات در هر حوزه بطور مستقیم وقوی با رویدادها و موقعیّت های زندگی ارتباط دارد. بنابراین، این ادعا که رضایت مندی از زندگی یک خصیصه است و رضایت مندی حوزه ای یک حالت است، می توان پذیرفت که رضایت مندی از زندگی، پایدارتر، عینی تر و محسوس تر از رضایت مندی حوزه ای است. برخی تحقیقات، نشان داده اند که این دو مؤلفه ی بهزیستی ذهنی دو مفهوم مرتبط اما متفاوت هستند. برای مثال، در مطالعه ای که توسط لانس[1] و دیگران(1989؛ نقل از شعبانی، 1391) انجام شد، همبستگی بین رضایت مندی از زندگی و رضایت مندی حوزه ای مختلف ( مثل شغل) بین 58/0 تا 62/0 به دست آمد. گروهی از پژوهشگران، رضایت مندی از زندگی را به عنوان  یک آمادگی خلقی برای تفسیر تجارب زندگی به شکل مثبت و منفی در نظر گرفته اند (فیست[2] و همکاران، 1995؛ نقل از شعبانی، 1391). به نظر می رسد این آمادگی حاصل تفاوت های افراد در سیستم عصبی باشد که به طور ارثی به آنها می رسد (لیکن و هلجن[3]، 1996؛ نقل از شعبانی، 1391).

 

     پژوهش های زیادی در حوزه بهزیستی ذهنی صورت گرفته که در آن نقش عوامل متعددی از جمله: سن ( پیکراز[4] و همکاران، 2011) جنسیت (پیکراز و همکاران،2011؛ پرنگر، هادلسون و بوویر[5]، 2004). تأهل (گلستانی بخت، 2007؛  موری، لسلی و لاویز[6]، 2005؛ هادیان فرد، 2005؛ بخشی پور رودسری، پیروی و

[1]. Lance

[2]. Feist

[3]. Lykken & Hellegen

[4]. Piqueras

[5]. Perneger , Hudelson & Bovier

[6]. Moore , Leslie & Lavis

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی