دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

و تربیت گروهی است که آموزش وسیعی را شامل می گردد و به والدین کمک می کند تا دانش و توانایی هاي خود را از زمینه پرورش و تربیت کودکان به نحو مطلوب گسترش دهند .

در چنین موقعیت هایی برنامه هاي آموزش زندگی خانوادگی می تواند به والدین بیاموزد که چگونه با ارایه الگوي هاي مناسب، نقش مثبت تري را براي کودکانشان ایفا کنند و سبک هاي سالم زندگی را خود بیاموزند و به کودکانشان منتقل کنند . در نتیجه ترکیبی از حمایت خانوادگی، خدمات والدگري و کیفیت بالاي تربیت در دوره کودکی، به پیشگیري از بروز مشکلات در دوره نوجوانی و جوانی منجر می شود.  از این رو سرمایه گذاري در برنامه هاي پیشگیري جهت حمایت از خانواده ها مثل برنامه آموزش زندگی خانوادگی، جوامع را از صرف هزینه هاي مجدد رها نموده و هزینه هاي4-3- مشاهده اثر بخشی آموزش زندگی  خانوادگی ( F.L.E ) در کاهش سبک  فرزند پروری  مستبدانه  مادران .

 

5- فرضیه های پژوهش :

5-1– آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب افزایش سبک فرزند پروری مقتدارانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه می گردد .

5-2- آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب کاهش سبک فرزند پروری مستبدانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه می گردد .

5-3- آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب کاهش سبک فرزند پروری سهل گیر در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه می گردد .

 

6- متغیرها :

متغیر مستقل : آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E )

متغییر وابسته : سبک فرزندپروری

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی