دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

نیز باعث تولید هیدروکسیل، هیدروپروکسیل، سوپراکسیداز، ارگانوپروکسیل و رادیکال های دیگری همراه با اکسیژن مولکولی می نمایند که سرنوشت سموم شیمیایی را تحت تاثیر قرار می دهند (7).

واکنش های شیمیایی نیز توسط عوامل گوناگون حاصل می گردد. تجزیه اکثر سموم شیمیایی در محلول آبی خصوصا در دماهای بالا روی می دهد. اکسیداسیون آن ها نیز اغلب از طریق واکنش با اکسیژن، ازن، سوپراکسیدها و پراکسیدها انجام می شود (5).

میکروارگانیزم ها نظیر با کتری ها، قارچ ها و اکتینومایست ها نیز عوامل بیولوژیک شناخته شده ای می باشند که مهمترین گروه تجزیه کننده سموم شیمیایی در آب و خاک بوده و طی فرآیند کاتابولیسم از آن به عنوان یک منبع انرژی و تغذیه استفاده می نمایند (9).

2-3-1- باقي مانده سموم شیمیایی در هوا

مقادیر قابل توجهی از سموم شیمیایی در اتمسفر مناطقی که از سموم شیمیایی استفاده گردیده، مشاهده شده است. ذرات جامد معلق در هوا، سموم شیمیایی را جذب نموده و توسط جریان هوا انتقال می دهد و سپس روی گیاهان و خاک در مسافتی دور از مکان سم پاشی شده قرار می گیرند. سموم شیمیایی از سطوح مرطوب نظیر سطح خاک و گیاهان با مکانیسم تقطیر با بخار آب به هوا وارد می گردند. امکان ورود سموم شیمیایی به هوا در حین شخم زدن خاک و برداشت محصولات کشاورزی نیز وجود دارد. میزان آلودگی هوا به سموم شیمیایی به خصوصیات در مطالعه صورت گرفته توسط لي و همكاران (2012)(2) نشان دهنده نفوذ سم كلرپيريفوس در بافت هاي گياهي و به خصوص ماندگاري بالايي در ريشه ها داشت. همچنين در آزمايشي متوجه باقي مانده اين سم پس از گذشت 30 روز پس از سم پاشي به مقدار 100 كيلوگرم در هكتار به صورت متابوليت هاي  TCP(trichloropyridinol) و  TMP (tri chlorodymethoxipyridin) كه از طرفي اين

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی