دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

سموم شیمیایی آلی سنتتیک نامید که به دنبال آن طیف وسیعی از سموم شیمیایی ساخته شدند که از آن جمله می توان به ساخته شدن ترکیبات آلی کلره که خاصیت حشره کشی داشتند در سال 1939 اشاره نمود (11).

2-2- ضرورت مبارزه با آفات و بکارگیری روش های شیمیایی علیه آن ها

گیاهان زراعی، باغی، جالیزی و سبزی ها به عنوان منابع اصلی مواد غذایی توسط آفات مختلف و  علف های هرز تحت تاثیر قرار می گیرند. تخریب محصولات کشاورزی می تواند به وسیله بیش از 100000 ویروس، باکتری، قارچ، جلبک و پارازیت ها انجام شود. در 800000 گونه های شناخته شده حشرات، در حدود 10000 گونه موجب ضایعات اقتصادی عظیمی می گردند و تقریبا 30 درصد از 3000 نماتد شناسایی شده به محصولات کشاورزی حمله می کنند. در حدود 1800 گونه از 30000 گونه علف هرز نیز در جهان موجبات نگران های جدی در تولید محصولات کشاورزی را فراهم نموده اند (12).

ارزیابی ها نشان می دهد که حدود 10 تا30 درصد از فرآورده های کشاورزی جهان در اثر آفات و بیماری های گیاهی از بین می رود و برای انسان و در بعضی موارد برای دام و طیور غیرقابل مصرف می گردد. در چند دهه گذشته با وسعت یافتن علم شیمی و شناسایی و تولید سموم شیمیایي، بشر توانست میزان این ضایعات را کاهش داده و تا حدودی عوامل کاهش دهنده محصولات را کنترل نماید (13).

طبق تعریف خوار و بار جهانی در سال 1995 سموم شیمیایی در حقیقت ترکیب یا مخلوطی از ترکیبات شیمیایی می باشند که به منظور از بین بردن، ممانعت از فعالیت، دفع و یا کنترل هرگونه نور و گرما دو عامل فیزیکی مهم در تخریب سموم شیمیایی می باشند. نور در تجزیه باقي مانده سموم شیمیایی در فرآورده های کشاورزی، سطح خاک و یا در آب به میزان قابل توجهی دخالت دارد. واکنش های فتوشیمیایی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی