دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

از نظر سلکرک (1982) کلمه مرکب، کلمه اي است که از دو سازه تشکيل شده که هر کدام به يکي از مقولات دستوري اسم، صفت، فعل يا حرف اضافه تعلق دارند و خود کلمه مرکب به يکي از مقولات دستوري اسم، فعل يا صفت متعلق است (ص 13)

وي کلمات مرکب را به 3 دسته اسم مرکب، صفت مرکب و فعل مرکب تقسيم مي کند.

اسم مرکب از دو اسم مثلاًapron stirng “بند پيش بند”، صفت و اسم مثل high school “دبيرستان”، حرف اضافه و اسم مثل underdog “آدم ضعيف”، و فعل و اسم مثل swearword “دشنام”، تشکيل مي شود.

صفت مرکب از ترکيب اسم و صفت، همچون head strong “کله شق” تشکيل مي شود. صفت و اسم مثل easy – going “راحت، خودماني” و حرف اضافه و صفت مانند above – mentioned “پيش گفته” ساخته مي شود.

فعل مرکب هم فقط از حرف اضافه و فعل حاصل مي شود مثلاًoutlive “بيشتر عمر کردن” (ص 14).

سلکرک معتقد است که کلمات مرکب متشکل از صفت و فعل، فعل و اسم، فعل و صفت و فعل و فعل در زبان انگليسي وجود ندارند (ص 14-15).

وي سپس به ويژگي تکرار پذيري کلمات مرکب اشاره مي کند و مي گويد که کلمه مرکبي مانند bathroom “حمام” مي تواند با کلمه ديگري مانند towel “حوله” ترکيب شود. اين کلمه نيز مي تواند با rack “جا” ترکيب و سپس با designer “طراح” ترکيب و بعد با training “تعليم”، ترکيب شده و bathroom towel rack designer training حاصل شود و اين ويژگي مي تواند ادامه يابد (ص 15).

ليبر (1983) مي کوشد تشکيل کلمات مرکب را با استفاده از يک نظريه واژگاني تعيين کند (ص 252).

بدين ترتيب او کلمات مرکب را به دو دسته کلمات مرکب اوليه و کلمات مرکب ترکيبي تقسيم مي کند. کلمات مرکب اوليه کلماتي هستند که ستاک دومشان از فعل مشتق نشده است مانند doghouse “سگداني”.  کلمات مرکب ترکيبي کلماتي هستند

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی