دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

 (3-14- الف)

(3-14- ب)

(3-14- پ)

آهنگ واپاشی از تراز | به تراز | با  نشان داده شده است و پارامتر  نامیزانی فاز اندازه حرکت دوقطبی اتمی است که از پهنای خط گذار پیروی می کند.

ابتدا فرض می کنیم که میدانهای کنترلی و کاوشگر در فرکانس یکسانی هستند وداریم  . بنابراین در معادلات (3-16 ) ضریب وابسته به زمان نخواهیم داشت، اما جواب محیط به میدانهای کاوشگر و کنترلی آمیخته خواهد شد، چون فرکانس های کاوشگر و کنترلی یکی خواهند شد و سیستم عملاً یک میدان را می بیند. بنابراین برای  و از معادله (  3-17) نمی توان جوابی برای دوپایداری نوری بدست آورد. با استفاده از روش تجزیه ای در معادلات حرکت، مسئله وابسته به زمان را حل می کنیم.

این کار می تواند اختلاف پراکندگی فرآیندهای موجود در پاسخ محیط را، بهبود بخشد.

 

(3-18-الف)

 

(3-18-ب)

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی