دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

  • مدت باعث مسمومیت مزمن گردند. بنابراین استفاده از روش های مناسب در کنترل آفات و بیماری ها مانند استفاده از عوامل بیولوژیک و نیز لزوم آموزش کشاورزان و تولیدکنندگان در رابطه با عواقب سوء مصرف بی رویه در کنترل شیمیایی می تواند برای کاهش آلودگی موثر باشد و با توجه به اهمیت مسئله خطرات ناشی از وجود بقایای سموم در رژیم غذایی، به خصوص در میوه ها و سبزیجاتی که به صورت خام مصرف می شوند، و نیز لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان تحقیقات بیشتر در رابطه با وجود انواع سموم شیمیایی و همچنین در زمینه طول دوره ماندگاری سموم و تاثیر شستشوی میوه ها و سبزیجات بر کاهش میزان بقایای سموم شیمیایی از جمله مهم ترین و ضروری ترین موارد پیشنهادی تحقیقات آینده می باشند.
  • ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان از نظر نوع آفت کش مصرفی برای هر محصول، دز مصرفی و رعایت دوره پیش برداشت آفت کش از طریق ارگان مربوطه.
  • نظارت مستمر و دقیق کارشناسان مجرب بر فعالیت سم پاشی و نوع آفت کش مصرفی روی محصولات مختلف.
  • کنترل نمودن میوه ها و سبزی ها از نظر باقي مانده آفت کش ها قبل از ورود به میادین میوه و تره بار و عدم صدور مجوز فروش برای آن گروه از میوه ها و سبزی هایی که دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز باقی مانده آفت کش می باشند.
  • آگاه نمودن مصرف کنندگان از خطرات وجود باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی.

9) فراهانی، م و م، آل آقا. (1391). تعیین میزان باقي مانده سموم دیازینون و کلرپیریفوس در واریته های گلدن و رد سیب درختی منطقه دماوند. فصلنامه محیط شناسی- سال 38. شماره 62: ص 111 تا 116.

10) فرجی هارمی، ر. (1367). علوم و تکنولوژی میوه ها و سبزی ها، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهي، ص 62

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی