دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

  • وامگيري

اين روش نيز در غالب زبانها به درجات متفاوت رايج است. وامگيري را به دو نوع مي توان تقسيم کرد: وامگيري تاريخي و وامگيري جغرافيايي. منظور از وامگيري تاريخي سازندة آن ممکن است توجيه خاصي داشته باشند مثلاً مي گويند که “نيما” مقلوب به صورت نوشتاري “امين” است. )

  • «اگر مفاهيم نويافته را در قالب الفاظ مرکبي صورت بندي کنيم که ساختاري نحوي داشته باشند و اجزاي آن الفاظ با روابط نحوي به هم پيوند خورده باشند، در آن صورت از ترکيب نحوي بهره جسته ايم» (حق شناس، 1379، ص28). “روغن مايع” و “آب و هوا” و “چرخ و فلک” نمونه هايي از ترکيبهاي نحوي اند.

 

  • استفاده از ترکيب و اشتقاق

پيشتر دربارة ترکيب و اشتقاق که از رهگذر آنها واژه هايي مانند “ساختار” و “سازمان” و “گفتمان” و “خودبين” و “گلخانه” و ” جامعه شناس” حاصل مي آيد بحث شد و ديگر نيازي به تکرار آن توضيحات نيست. استفاده از اين دو روش اقتصادي ترين راه براي بيان مفاهيم نويافته است. از ميان روشهاي ششگانة بالا فقط روش آخر، يعني ترکيب و اشتقاق، است که در دستگاه صرف زبان قرار مي گيرد.

 

 

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی