دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-1-

1-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله،یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر تحقیقگری قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که تحقیقگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود. به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد انتخاب تعدادی از افراد٬ حوادث٬ و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.

  • داده ها در حال حاضر در دسترس هستند و تقریبا در هر زمان که مورد نیاز باشد می توان از آن استفاده نمود. داده های ثانویه این تحقیق از کتاب ها و مقاله های موجود بدست آمده است.

کلیه اطلاعات مالی مورد استفاده در این تحقیق از صورت های مالی منتشر شده شرکت ها بدست می آید. در نتیجه داده های این تحقیق از نوع داده های ثانویه بشمار می آیند.

 

1-3-  کیفیت ابزار اندازه گیری تحقیق

پایایی به این موضوع اشاره می کند که تکنیک های جمع آوری داده ها یا فرآیندهای تحلیل تا چه اندازه یافته های پایداری به بار می آورد.

در این تحقیق از روایی یا اعتبار محتوایی استفاده می گردد و به منظور دستیا بی به درجه بالایی از اعتبار محتوایی ، تعاریف به کار رفته در مدل نظری بر اساس مرور ادبیات موضوع انجام گرفته و همچنین متغیرهای تحقیق نیز با مطالعه تحقیق های قبلی خارجي و زمینه های قبلی مطالعاتی در رشته حسابداری و کتاب های حسابداری انتخاب شده در تحقیق ، می تواند از روایی لازم برخوردار باشد .

با توجه با این که تعداد شرکت های مورد بررسی زیاد است و نیز شرکت هایی انتخاب شده که اطلاعات آن ها در طول دوره مورد نظر کامل بوده و حسابرسی شده مي باشد، پایایی یا قابلیت اعتماد تحقیق نیز از درجه بالایی بر خوردار است .

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران