دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 هويت يابي روان شناختي فرد با شغلش است)كاترينلي و همكاران، 2008، 355)؛ يعني، حدي كه كار يك فرد در مركز توجهات زندگي او قرار گيرد وبه عقيده ي دوبين(1956 و 1968) “درجه اي است كه فرد جايگاه كلي شغلي خود را به عنوان مهم ترين منبع ارضاي نيازهاي اصلي اش درك مي كند.”

لوداهل و كجنر(1965) نيز، عجين شدن  شغلي را به عنوان”درجه ي اهميت شغل براي خود انگاره ي كلي يك فرد” تعريف كرده اند.

 

بنابراين، به نظر مي رسد عجين شدن شغلي از سويي با خود انگاره ي فردي و درك افراد از آن چه، در زندگي مهم است و از سوي ديگر با ويژگي هاي سازماني ارتباط دارد(موينيهان و پندی ، 2007، 808)اعتماد از نقشي محوري در ايجاد، توسعه و بقاي هر سازماني برخوردار است . اهميت فزاينده اعتماد در سازمان، ريشه در اين واقعيت دارد كه به منافع گسترده ي متقابلي براي افراد، گروه ها و، سازمان‌ها منتهي مي شود؛ از اين رو، بايد محور هر فعاليت سازماني قرار گيرد(چوغتاي و باكلی، 2009، 575)

هر چند عجين شدن شغلي بيانگر تمايل يك فرد است؛ ولي يك رفتار نبوده و در عين حال ارتباط بالايي با رفتار دارد. پژوهش ها نشان داده اند كه عجين شدن شغلي رابطه ي مستقيم يا غيرمستقيمي با عملكردهاي كاري دارد(كانانگو، 1982 ؛ به نقل از : زانگ، زنگ و وي،2009، 200) هم چنين، نتايج پژوهش ها نشان داده اند كه عجين شدن شغلي، از سويي به عكس اعتياد به كار، با سلامتي رابطه اي مثبت و از سوي ديگر، همانند اعتياد به كار، هر دو با عملكرد شغلي رابطه اي مثبت دارند.(قلی پور، 1387، 93)

 

 

Oswalt

 

Woolnaugh,

2003

 

2008

فعالیت‌های آنلاین مثل ارسال ایمیل، خواندن خبر، خرید، فعالیت‌های بانکی، شبکه های اجتماعی اتلاف وقت، از دست دادن بهره‌وری، مشکلات امنیتی و مسئولیت کارفرما

 

جدول-2-2) خلاصه ای از مطالعات استنباط سایبرلوفینگ به عنوان یک رفتار سازنده

نام محقق سال تحقیق سایبرلوفینگ/

سایبراسلکینگ

پیامد‌های مثبت برای سازمان
Lim & chen 2009 استفاده از اینترنت برای فرار از انجام کارهای روزمره و تخلیه اضطراب است یک شکل از رفتار سازنده

وجود ارتباط مثبت بین سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل

Ovarec 2002 بازی های رایانه ای کاهش اضطراب و تشویق تحریک خلاقیت و حل مسأله تولید، ساعات کار طولانی قابل تحمل، و افزایش رفاه کارکنان
Block 2001 استفاده از اینترنت افزایش خلاقیت
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی