دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 آماري  مطالعه رفتار قیمت‌ها، به مسئله ویژگی‌های اقتصادي بازار سهام، كه موجب تغييرات تصادفي می‌شد، سوق پيدا كرد. اين مسئله، موجب پيدايش نظريه بازار كارا شد (سينايي، 1373).  بنيادگرايان باور دارند كه با تجزيه و تحليل متغیرهای مالي و اقتصادي كليدي   می‌توان ارزش واقعي سهم را برآورد نمود (فیشر و جردن،  1991).

عموم برسد، قیمت‌ها، متناسب با جهت اطلاعات یادشده، تغيير خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جديد بی‌تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را انجام ندهد؛يعني، تحلیل‌کننده‌ای در بازار براي ارزيابي و بررسي اطلاعات جديد بر قیمت نباشد،  بازار كارايي نخواهد داشت (جهانخاني و عبده تبريزي، 1375).

كارايي اطلاعات به نوبه خود به سه شكل ضعيف، نيمه قوي و قوي تقسيم مي شود (فیشر و جردن،  1991). در ادامه به تفضيل در باره هر يك از شکل‌های كارايي اطلاعاتي خواهيم پرداخت.

2-3-8كارايي تخصيصي:

يكي از عمده‌ترین پيامدهاي كارايي بازار اين است كه منابع موجود به بهترين حالت و به شكل بهينه و مطلوب، بهره‌برداری شود. يكي از وظايف مهم بازار سرمايه، بايد تأمین مالي شركتها و نهادها باشد. بازار سرمايه بايد اين ويژگي را داشته باشد كه شرکت‌های نيازمند بتوانند سرمايه لازم خود را تأمین كنند و شرکت‌هایی كه پروژه‌های آنها توازي معقولي از بازده و ريسك ندارد، از دستيابي به منابع جديد در بازار محروم شوند (جهانخاني و عبده تبريزي، 1375).

در اين مفهوم،  بازارهایی دارايي كارايي تخصيصي می‌باشند، كه در آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بهره وري نهايي سرمايه، تأمین مالي می‌شوند (فیشر و جردن،  1991). تخصيص هنگامي بهينه است كه بیش‌ترین سرمايه متوجه سودآورترين فعاليت شود. پس تخصيص سرمايه هنگامي درست انجام مي شود كه شرکت‌هایی كه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر دارند، سرمايه مورد نياز خود را تأمین كنند و آن بخش‌های اقتصاد كه بازدهي كمتري دارند (و با محدوديت بيشتر روبرو هستند) از استفاده سرمايه محروم شوند.

قیمت‌های جاري منعكس می‌شوند. در اين حالت فرض مي شود قيمت اوراق بهادار، فقط منعکس‌کننده اطلاعات تاريخي باشد؛

بدين معني كه قيمت سهام روند خاصي نداشته و بازار سهام، حافظه‌ای ندارد؛ يعني قيمت سهام در بازار كارا به شكل تصادفي تغيير می‌کند.  اين همان نظريه گشت تصادفي يا گردش تصادفي است.

شكل نيمه قوي: اين سطح از فرضيه می‌گوید كه قيمت سهام، منعکس‌کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است.  در اين جا، اطلاعات عام، محدود به قيمت گذشته نيست بلكه دربرگیرنده هر اطلاعاتي درباره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است كه شركت در آن فعاليت می‌کند.

شكل قوي: در اين حالت فرض آن است كه تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم، در قيمت اوراق بهادار انعكاس دارد (سينايي، 1373).

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی