دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

 

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی شامل 18 سوال میباشد که سوال های 1,  3 ,6, 9, 12, 15 مربوط به مهارتهای ادراکی و سوال های 2, 5, 8, 10, 14 ,17 مربوط به مهارتهای انسانی وبقیه سوالات یعنی سوالات 4, 7 , 11, 13, 16 , 18   مربوط به مهارتهای فنی میباشد

به هرکدام از سوال ها طبق مقیاس زیر امتیاز داده ایم:

5.من همیشه این گونه هستم.                           4.من غالبا این گونه هستم.

3.من گاهی این گونه هستم.                            2.من به ندرت این گونه هستم.

همچنین ضریب اعتبار کلی توسط عطار 1374 (75/0) ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین 59/0 تا 87/0 گزارش شده است.

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر , سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند.از آنجا که یکی از هدفهای عمده تحقیقات علوم انسانی و رفتاری کشف اصول و آگاهی معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر (یعنی آن جامعه که شامل همه اعضای حقیقی و حقوقی و مجموعه افراد یا اشیا است)باشد و با عنایت به اینکه جمع آوری اطلاعات از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه تقریبا غیر ممکن است بنابراین در تحقیقات علوم انسانی , ناگزیر از گزینش نمونه از جامعه مادر هستیم(نادری و نراقی , 1379).

هدف این تحقیق بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان است لذا در زمره تحقیقات همبستگی قرار می گیرد.

اگر در صدد بررسی رابطه همخوانی یک یا چند عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر هستید, در این صورت روش تحقیق شما از نوع همبستگی یا همخوانی است.این نوع روش تحقیق از عمومیت زیادی

برخوردار است و در صدد پیدا کردن رابطه همبستگی یا همخوانی بین دو یا چند عامل می باشد.بدون اینکه چنین رابطه ای به عنوان رابطه علت و معلول به حساب آید(سید عباس زاده , 1380).

با توجه به اینکه تحقیق از منظر روش و ماهیت، یک نوع تحقیق همبستگی محسوب می شود و نوع مسأله پژوهش و همینطور فرضیه های تحقیق گواه بر این ادعاست، جهت انجام آزمون های آماری از  ضریب همبستگی پیرسون و در ادامه رگرسیون و تحلیل واریانس  استفاده گردیده است.

گردآوری داده ها به صورت میدانی است چون که به صورت چهره به چهره است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویارویی محقق با پدیده های مورد مطالعه است.در این تحقیق برای جمع آوری

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی