دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی  شرکت های صنعتی استان گلستان )

 

 

غیرمسئولانه که ممکن است به جامعه، افرادی که در آن زندگی می کنند و محیط آن ضرر بزند را از بین ببرند.

2-1-12 نقش منابع انساني در مسئوليت اجتماعي شرکت ها چيست؟ 

نياز شرکت ها براي هماهنگ سازي فعاليت هاي مسووليت هاي اجتماعي شان و نشان دادن تعهد خود به اين مسووليت ها هر روز افزون تر مي شود. مسئوليت هاي موثر اجتماعي شرکت ها بستگي به اين امر دارد که اهميت اين موضوع براي سازمان تا چه اندازه است. اعتماد کارکنان به سهامداران يک سازمان، توسط عمل شکل مي گيرد نه با وعده و حرف. منابع انساني، نقش مهمي در تحقق مسووليت هاي اجتماعي شرکت ها دارد. مسووليت اجتماعي شرکت ها، بدون منابع انساني اين خطر را در پي دارد که در قالب روابط عمومي ديده شود يا به صورت سطحي «نمايشي» در نظر گرفته شود. در عين حال، مسووليت اجتماعي شرکت، فرصتي است موشکافانه سهامداران رعايت شود و آموزش و ارتباط هايي که در فرهنگ اين مسووليت نهفته است جزو بدنه فرهنگ سازمان گردد. .(امیدوار، 1384،  175)

2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان:

  • جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط

تلاش سازمان ها در جهت اهداف سازمانی و عدم توجه به مسئولیت اجتماعی غالباً باعث می شود تا مدیریت از محیط خود غافل بماند و وظیفه خود را منحصر به دورن سازمان نماید (الوانی و قاسمی، 1377،  2)

بر خلاف دیدگاه سنتی، وظیفه شرکتها و سازمانها تنها کسب سود و سود رسانی نیست بلکه تمام شرکتها و سازمانها در قبال محیط فضای کسب و کار خود چه در منطقه و چه جهان، مسئولیت هایی دارند. آنها باید 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت